PRIVACYVERKLARING

BeSure ICT beschouwt het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner.

Na het lezen van deze privacyverklaring is voor u duidelijk:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BeSure ICT.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeSure ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Beveiliging persoonsgegevens
BeSure ICT behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. BeSure ICT beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt BeSure ICT gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeSure ICT beheert en verwerkt persoonsgegevens van op basis van de volgende redenen:

Bezoekers website OGD
BeSure ICT verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. BeSure ICT verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, of betere afstemming van producten en diensten.

Externe dienstverleners en andere sites
Als je via een digitale dienst van BeSure ICT terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Cookies
BeSure ICT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BeSure ICT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
BeSure ICT verstrekt jouw gegevens nooit aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeSure ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 06 – 233 987 97 of info@besureict.nl.

 

BTW nummer : 188138882B02

KVK nummer : 82886156